نمایش مقاله

اسراف وعوامل آن از دیدگاه اسلام

صفحه: 28تا 46

نشریه: دوفصلنامه دانش‌پژوهی نور المصطفی

شماره : 1 دوره اول پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: ظاهر حبیبی ,

کلیدواژگان: اسراف ، تبذیر ، اقتصاد ، انفاق ، مصرف ، کفاف

چکیده مقاله:
اسراف در اصطلاح غالبا به معنای خروج از اعتدال و زیاده روی در اموراقتصادی بکار برده می‌شود . در قرآن کریم با نگاه لغوی اسراف، چندین مورد آن مانند : اسراف در خوردن ، آشامیدن، قتل، نفس و انفاق آمده است . بر اساس روایات معصومین (علیهم السلام) معیار برای اسراف یک امر نسبی است که با شأن هر فرد و شرایط هر جامعه فرق می‌کند. در دین اسلام برای اموال فردی و اقتصاد اجتماعی اهمیت زیادی داده شده است و اموری مانند اسراف و زیاده روی، ، مورد مذمت قرار گرفته است و انسان را در مصرف اموالش آزاد نگذاشته بلکه او را در قبال مصرف آن مسؤل می‌داند براساس آیات و روایات، برای پدیده‌ای اسراف علل و عواملی مانند : جهل و نادانی،خودنمایی و....را می‌توان نام برد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 311 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود