نمایش مقاله

سیره تربیتی امام سجاد(ع) در دعای مکارم الاخلاق

صفحه: 5تا 15

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن نیستان ادیان و مذاهب

شماره : 3 دوره دوم پاییز و زمستان 1390

نویسندگان: سید رضا هاشمی شاه‌قبادی ,

کلیدواژگان: امام سجاد(ع)، دعای مکارم الاخلاق، سیره‌ی تربیتی، تربیت، اخلاق، روش‌‌های تربیتی.

چکیده مقاله:
یکی از بهترین راه‌هایی که اهل بیت برای تربیت به ما معرفی کرده‌اند، دادن بینش و آگاهی از خدا و انسان در قالب دعا است. روش‌های تربیتی امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق با روش تحلیلی_ توصیفی و کتابخانه‌ای بررسی شده است. امام سجاد در این دعا از چهارده روش تربیتی، شامل: اعطای بینش، یاد‌آوری نعمت‌ها، عفو، رفق و مدارا، محبت، تغافل، انذار و تبشیر، امتحان و ابتلا، تکریم و احترام، میانه‌روی، تنبه، تقلید آگاهانه و الگویی، تشویق و تسلیم بهره جسته‌اند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 372 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود