نمایش مقاله

ماهیت ایمان از دیدگاه فرق اسلامی

صفحه: 137تا 158

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن کلام اسلامی

شماره : 3 دوره اول بهار 1391

نویسندگان: محمد یونس افضلی ,

کلیدواژگان: ایمان ، فرقه های اسلامی ، ماهیت ، اشاعره ، معتزله ، امامیه

چکیده مقاله:
ایمان از محوری ترین مفاهیم در فرهنگ دینی است که تمام ادیان الهی برغم تفاوت در ماهیت ، آموزه ها ، تجویزها و امر و نهی‌هایشان ، سعادت اصلی بشر و نجات وی را در گرو ایمان دانسته و به همین دلیل انسانها را به تحصیل آن فرا می‌خوانند. با تحصیل این خواستة دینی که با ایمان آوردن به موضوعات و متعلقات ایمانی که یک دین آسمانی خواستار آن است ، شخص در جرگه مؤمنین و متدینین به آن دین در می آید. در دین مبین اسلام نیز مفهوم ایمان از اساسی‌ترین مفاهیم و اولین خواسته پیامیر عظیم الشان اسلام’ از مردم می باشد. مسئله ایمان یکی از جنجالی‌ترین مفاهیمی است که در جهان اسلام بر سر آن نزاع‌های بسیاری میان دانشمندان فرقه‌های مختلف اسلامی صورت گرفته و جنگهای فراوان نیز تا کنون میان مسلمین به دلیل برداشتها و قرائت‌های گوناگونی که از ماهیت این مساله شده است رخ داده است. این نوشتار مختصر تنها به بررسی ماهیت ایمان از دیدگاه فرق اسلامی با نگاه کلامی می‌پردازد. و بحث را با این عناوین : تاریخچه مبحث ایمان ، تعریف لغوی و اصطلاحی ایمان ، ماهیت ایمان از دیدگاه فرقه های مهم اسلامی همچون فرقه های اشاعره ، معتزله و امامیه ، متعلق ایمان ... ادامه میدهد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 696 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود