نمایش مقاله

مجلس شورای ملی افغانستان و صلاحیت نمایندگان

صفحه: 31تا 54

نشریه: مجله تخصصی انجمن پژوهشنامه حقوق

شماره : 1 دوره اول تابستان 1390

نویسندگان: غلام یحیی طاهری ,

کلیدواژگان: پارلمان، مجلس، شورای ملی، وظایف، صلاحیت ها، قانون‌گذاری، نظارت.

چکیده مقاله:
پارلمان به عنوان نهاد قانون‌گذار و منتخب مردم از جایگاه واهمیت خاص در نظام‌ های سیاسی مبتنی بر اصول دموکراسی برخوردار است. در این مقاله به بررسی جایگاه و صلاحیت‌ های نمایندگان پارلمان افغانستان از منظر حقوقی پرداخته شده است. یکی از چالش‌های موجود فرا راه دموکراسی در جامعه افغانستان عدم آگاهی شهروندان از قوانین تشخیص داده شده است. مهم‌ترین وظایف نمایندگان پارلمان افغانستان وضع قوانین و نظارت بر قوه‌ مجریه است. همچنین وظایف مهم‌ دیگری را قانون اساسی به عهده نمایندگان قرار داده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 6800 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود