نمایش مقاله

Kur’ani depërton në të gjitha udhët e jetës

صفحه: 9تا 13

نشریه: THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره : 27 دوره چهارم زمستان 1392

نویسندگان: Syed Ali ,

کلیدواژگان: Kur’ani

چکیده مقاله:
Kur’ani është Libër i shenjtë. Ai është një mrekulli; është një libër që do të qëndrojë i pandryshuar deri në fund të kohës dhe të botës, siç njihet nga ne si Dita e Gjykimit. Kur’ani merr përsipër udhëheqjen drejt përsosjes së njeriut. Përsosuri, në këtë rast, do të thotë afrim i vërtetë me Allahun. Sigurisht, Kur’ani është shpallur katërmbëdhjetë shekuj më parë. Brenda njëqind vjetësh, një gjuhë, një kulturë, një qytetërim, një shkollë e mendimeve, një ideologji dhe një komb ndryshon; kurse Kur’ani mbetet i njëjtë, I pagabueshëm, i pandryshuar, ashtu siç u shpall.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 248 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود