نمایش مقاله

گونه‌شناسی عرفان اجتماعی با تأکید بر دیدگاه‌‌های امام خمینی(ره)

صفحه: 101تا 122

نشریه: دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

شماره : 1 دوره اول بهار و تابستان 1394

نویسندگان: حمزه خادم علی ,

کلیدواژگان: عرفان اجتماعی، کارکرد اجتماعی، سلوک اجتماعی، گونه‌شناسی، امام خمینی، آیت‌الله شاه‌آبادی

چکیده مقاله:
تولید علوم انسانی اسلامی در گرو بازخوانی میراث فکری اسلام و بازشناسی ظرفیت‌‌‌‌‌های عظیم آن است. عرفان اسلامی با دارا بودن سابقه تاریخی و چهره‌های شاخص، بخش مهمی از این میراث را در خود جای داده ‌است. وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) و نقش محوری عرفان در آن، ضرورت پرداختن عمیق‌تر به این علم را دو چندان می‌کند. در این مقاله تلاش شده ‌است، تا از طریق مقایسه مواضع و عملکردهای بزرگان عرفان، یک گونه‌شناسی از مکاتب عرفانی در برخورد با مسائل اجتماعی ارائه گردد و در این مسیر، به کتب عرفانی و آیات و روایات مرتبط پرداخته شده‌ است. ارائه سطوح مختلف از عملکرد عرفا در قالب عرفان انزوا، عرفان فردی با کارکرد اجتماعی و عرفان فردی با سلوک اجتماعی و هم‌چنین ارائه تعریفی نو از عرفان اجتماعی با تکیه بر بیانات امام خمینی و استاد بزرگوارشان(ره) و معرفی برخی از ویژگی‌های این مکتب عرفانی، از ویژگی‌های این مقاله است
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 229 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود