نمایش مقاله

Qëndrimi i Muhamedit ndaj diturisë

صفحه: 20تا 27

نشریه: THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره : 27 دوره چهارم زمستان 1392

نویسندگان: R. L. Gulick ,

کلیدواژگان: Muhamedit-Qëndrimi

چکیده مقاله:
Kur’ani ka këte lutje shumë të bukur dhe të shkurtër për përparimin intelektual: “Dhe thuaj: ‘O Zot, shtoma diturinë.’” (20:113) Profeti Muhamed ka shumë hadithe që na këshillojnë ta kërkojmë e ta marrim diturinë: “Le të jenë i pasuri dhe i varfri të barabartë përpara jush në fitimin e diturisë.” “Kërkoje diturinë deri në Kinë.” “Ai që lë shtëpinë e tij për të kërkuar diturinë, shtegton në udhën e Zotit. Atij që shtegton për të kërkuar dituri, Zoti i tregon udhën e Xhenetit…”
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 289 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود