نمایش مقاله

شگردهای دشمنان دین در عرصه فرهنگ از منظر قرآن

صفحه: 91تا 118

نشریه: مجله تخصصی انجمن اندیشه‌های قرآنی

شماره : 4 دوره دوم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: غلام رسول مخلصی ,

کلیدواژگان: شگردها، دشمنان، دین، فرهنگ، قرآن کریم

چکیده مقاله:
شناخت شگردهای دشمنان و توطئه‌های جدید آنان، در جهت آگاهی مردم، خصوصاً نسل جوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین، هدف از این تحقیق شناخت شگردهای دشمنان دین در عرصه فرهنگ از منظر قرآن است؛ که خلاصه آن در سه محور زیر قابل‌ذکر است: دگرگونی در شناخت‌ها و باورها؛ دگرگونی در ارزش‌ها و گرایش‌ها و دگرگونی در رفتارها و کردارها. برای دگرگونی در شناخت‌ها و باورها، دشمنان شگردهای گوناگونی را به‌کاربرده‌اند. ازجمله‌ آن‌ها مکتب شکنی، التقاط و تحریف، ساختن مکاتب جدید، تخریب پایگاه‏ها و... می‏باشد. برای دگرگونی ارزش‌ها و گرایش‌ها، دشمنان شگردهایی مانند ترویج فساد و بی‌بندوباری، بی‌حجابی و بدحجابی، اشاعه فحشاء و... به‌کاربرده‌اند. برای دگرگونی رفتارها و کردارها نیز شگردهایی مانند تجمل‌گرایی، مصرف‌گرایی، مدگرایی، مبتلا ساختن افراد به انواع اعتیاد و... را به‌کاربرده‌اند. این تحقیق به روش توصیفی انجام شده است و نوآوری این تحقیق در زمینه تحلیل‌های جدید در رابطه با شگردهای دشمنان دین در عرصه فرهنگ است که شناخت بیشتر و دقت‌های لازم در این زمینه موفقیت‌های بزرگ و پیروزی‌های عظیمی در مقابله با دشمنان سلطه‌طلب، برای اسلام و مسلمین به دست خواهد آمد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 120 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود