نمایش مقاله

آرا و مبانی تفسیری آیت‌الله محمد آصف محسنی و سید احمدخان هندی

صفحه: 29تا 56

نشریه: مجله تخصصی انجمن اندیشه‌های قرآنی

شماره : 4 دوره دوم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: سید کبیر حسینی ,

کلیدواژگان: سید احمدخان هندی، آیت‌الله محسنی، مبانی تفسیری، فوائد دمشقیه، دانشگاه علیگر.

چکیده مقاله:
آیت‌الله محمد آصف محسنی کتاب‌های زیادی به رشته تحریر درآورده است و در موضوعات مختلف قلم زده است. در زمینه تفسیر دو کتاب «تفسیر موضوعی قرآن (تسنیم)» و «فوائد دمشقیه» را به رشته تحریر درآورده است. از آرا و مبانی تفسیری وی می‌توان به استفاده از قرآن و روایات، علوم و یافته‌های علمی در تفسیر و توجه به مصادیق و معضلات روز اشاره کرد. از سید احمدخان هندی نیز آثار زیادی بجا مانده که «تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان» ازجمله آن‌هاست و نظریات تفسیری او در آن منعکس شده است. سید احمدخان هندی با استفاده افراطی از علوم روز و یافته‌های علمی و با پیش‌فرض‌های خود، قرآن را تفسیر می‌کرد. درمجموع نظریات وی در تفسیر برخلاف مسلمات تفسیری است. ازاین‌جهت سید موردانتقاد متفکران و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است و بعضاً به وی نسبت مادی‌گرایی داده‌اند. به نظر می‌رسد از میان منتقدان سید احمدخان هندی، انتقاد مقام معظم رهبری از سید نظری واقع‌بینانه و عادلانه باشد که ضعف‌ها و قوت‌های سید هردو را منصفانه متذکر می‌شوند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 158 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود