نمایش مقاله

بررسی و واکاوی واژه‌ها و تعابیر مربوط به رحلت امام جواد(ع)

صفحه: 81تا 94

نشریه: دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ

شماره : 22 دوره نهم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: منصور داداش نژاد ,غلامرضا موسایی ,

کلیدواژگان: امام جواد(ع)

چکیده مقاله:
تاریخ¬نگاران قدیم و جدید، درباره چگونگی درگذشت ائمه و این‌که آنان به مرگ طبیعی از این جهان رخت بربسته‌اند یا به شهادت رسیده‌اند، اختلاف نظر دارند. این اختلافات را می‌توان در تعابیر گوناگونی دریافت که نویسندگان در این زمینه دارند. در این نوشتار، با بررسی واژه‌های به کار رفته برای رحلت امام جواد (ع) در کهن‌ترین متون حدیثی، تاریخی و شرح‌حال، درصدد تحلیل و بررسی مفهومی این واژه‌ها هستیم. در بررسی هر واژه، ابتدا معنای اصلی آن در کتب لغت بررسی‌ می¬گردد و سپس نوع کاربرد آن در ادبیات و گفتمان نویسندگان پی¬گیری می¬شود. پنج واژه اصلی به کار رفته در این متون عبارتند از: مضی، قُبِضَ، اُستُشهِدَ، توفی و مات. دستاورد این تحقیق آن است که از میان واژه‌های یاد شده، تنها واژه «استشهد» دارای بار ارزشی است و بر نوع خاصی از درگذشت دلالت می‌کند. نویسندگان قدیم، هنگام نوشتن درباره زندگانی امامان از این واژه به ندرت استفاده کرده¬اند. نخستین نویسندگان در اغلب موارد، برای یاد از درگذشت آنان، از واژه‌هایی استفاده کرده‌اند که بار ارزشی خاصی ندارند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 203 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود