نمایش مقاله

تربیت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

صفحه: 5تا 32

نشریه: مجله تخصصی انجمن اندیشه‌های قرآنی

شماره : 2 دوره اول پاییز و زمستان 1393

نویسندگان: مصطفی احمدی‌فر ,

کلیدواژگان: بهداشت ـ اقتصاد ـ تربیت اقتصادی ـ فقر ـ اتراف ـ سرقت ـ قرآن- حدیث

چکیده مقاله:
درحالی‌که جهان با شتاب توصیف ناپذیری به سوی صنعتی شدن و جهانی عاری از دشواری و سختی و تحولات عمیق فن‌آوری در حال حرکت است، همچنان موضوع بیماری‌ها و مشکلات روانی، موضوعی در خور توجه و نه چندان خشنود کننده به حساب می‌آید. از جمله بیماری‌هایی که دامنگیر جوامع گشته، بیماری دهشت‌ناک اقتصادی است. این بیماری روح و جوامع را هدف قرار داده و آشفتگی اقتصادی و پریشان حالی را به دنبال خواهند داشت. قرآن کریم و روایات، در خصوص این موضوعات به لحاظ مبنایی و محتوایی از غنای والایی برخوردار است و نقش بسزایی در کاهش و از بین بردن فشارهای و تقویت یا تأمین تربیت در اجتماع، دارد. اسلام (قرآن و حدیث)، راهکارها و سفارش‌هایی در این بین داردکه زمینه ساز تقویت روحی و افراد در اجتماع، می‌باشد؛ آن‌سان که فشارهای اقتصادی مردم را از بین می‌برد و تربیت والای اقتصادی آنان را در این زمینه تقویت و یا تأمین می‌کند. از جمله مطالب یاد شده در این باره می‌توان از عمده‌ترین بیماری‌های اقتصادی، پیامدهای آنان در اجتماع و راهکارهای قرآن و حدیث جهت درمان این بیماری، نام برد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 241 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود