نمایش مقاله

معرفی ویژگی های آموزش الکترونیک زبان، با نگاهی به آموزش الکترونیک زبان فارسی

صفحه: 99تا 115

نشریه: دوفصلنامه تخصصی مطالعات آموزش زبان فارسی

شماره : 2 دوره اول بهار و تابستان 1395

نویسندگان: زینب عرب نژاد ,

کلیدواژگان: آموزش زبان؛ آموزش زبان فارسی؛ روش‌های آموزش زبان؛ آموزش الکترونیک.

چکیده مقاله:
امروزه آموزش زبان، با روش‏های گوناگونی انجام می‏گیرد و به عنوان رشته‏ای دانشگاهی، با رویکردی کاملا علمی تدریس می‌شود. روش‏های آموزش زبان، با توجه به هر یک از مهارت‏های زبان‌‌آموزی و این‌که چه روش‏ها و وظایفی را از زبان‌‌‌آموزان انتظار دارند، گوناگون است. امروزه مراکز آموزشی و اساتید زبان، با بهره‏گیری از فناوری¬های نو و انواع علوم و فنون و روش¬های ارائه، می‏کوشند تا هم سرعت و هم کیفیت آموختن را بیشتر کنند؛ به همین سبب از وب‏سایت‏ها و نرم‌افزارهای زبان‌‌‌آموزی بسیار استقبال می‌شود. این روش نوین که در علوم و رشته¬های گوناگون قابلیت اجرا دارد، به‏طور کلی با عنوان «آموزش الکترونیک» شناخته می¬شود. زبان فارسی به عنوان یکی از مؤلفه¬های هویتی و فرهنگی ایرانیان نیازمند توجه و سرمایه‏گذاری برای گسترش و افزودن گویشوران آن است. استفاده از فرصت پیش آمده در فضای فناوری کمک می¬کند تا با صرف هزینه‏های کمتر و با روش¬های بسیار آسان زبان فارسی را معرفی کنیم و آموزش دهیم. به عبارتی: آسان و و ارزان بودن، دو ویژگی بسیار مؤثر در آموزش الکترونیک برای جذب زبان‌‌‌آموزان بیشتر است. مقالة پیش رو با معرفی این روش¬های نوین آموزش، فرصت‏های بسیاری را که این روش‌ها در گسترش آموزش زبان فارسی ایجاد می‌کنند بررسی کرده و زمینه آشنایی بیشتر با روش¬های الکترونیک و استفاده از ظرفیت و پتانسیل آنها برای معرفی و ترویج زبان پارسی فراهم می‌کند. همچنین مزایا و نواقص این روش‌ها نیز به اختصار بیان شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 124 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود