نمایش مقاله

EFEKTET E MREKULLUESHME TË BESIMIT NË ZOT

صفحه: 11تا 20

نشریه: THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره : 36 دوره هفتم بهار 1395

نویسندگان: Sejjid Muxhteba Musavi Lari ,

کلیدواژگان: EFEKTET , MREKULLUESHME , BESIMIT , ZOT

چکیده مقاله:
Përulja përpara Zotit, në të gjitha kohët, në vështirësi dhe në qetësi dhe bindja se fuqia e pashtershme e Zotit është mbi të gjitha fuqitë e tjera të zakonshme, shkaqet dhe faktorët, drejton dhe udhëheq gjithçka dhe і jep një forcë të jashtëzakonshme shpirtit. Dëshmia më e mirë e besimit të qëndrueshëm ndaj Zotit është karakteri moral dhe shpirtëror і qëllimeve të një personi dhe motiveve të tij. Në atë rast veprimet e tij marrin një vlerë të veçantë dhe ai vjen që të marrë pjesë në mbështetjen e Zotit dhe të mirësisë së tij të pakufishme. Mbështetja në Zotin, kurrë nuk të çon në ndonjë lloj dobësie dhe indiference. Për më tepër, ai të jep vetëbesim, të forcon vullnetin, heq të gjitha gjurmët e dyshimit dhe të pavendosmërisë në shpirtin e njeriut.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 129 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود