نمایش مقاله

DUKJA E MADHËSHTISË SË ALLAHUT NË GJITHËSI

صفحه: 21تا 25

نشریه: THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره : 36 دوره هفتم بهار 1395

نویسندگان: Nasir Mekarim Shirazi ,

کلیدواژگان: ALLAHUT , DUKJA , GJITHËSI , MADHËSHTISË

چکیده مقاله:
Ky ajet i bekuar paraqet argumente për ekzistencën e Allahut. Ai tregon për gjashtë shenja prej shenjave të sistemit galaktik në gjithësi dhe secila nga këto shenja tregon për Njëshmërinë e Krijuesit. Gjashtë shenjat janë: krijimi i qiejve dhe i Tokës, këmbimi i natës me ditën, lundrimi në det në dobi të njeriut, shiu, erërat, retë që qëndrojnë mes qiellit dhe Tokës
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 144 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود