نمایش مقاله

Njerëzit e gnosës

صفحه: 107تا 110

نشریه: Metafyzika dhe Morali

شماره : 13 دوره ششم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: Imam ‘Aliu [a ,

کلیدواژگان: Njerëzit , gnosës

چکیده مقاله:
Kumeili tregon: Një herë Imam Aliu më kapi për dore e më shpuri në një varrezë. Pastaj, pasi kaluam përmes varreve dhe e lamë qytetin pas, mori frymë thellë, psherëtiu dhe tha: O Kumeil, këto zemra janë enë . Më e mir’ e tyre është ajo që ruan më mirë . Prandaj mbaj mend ç’po të them
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 132 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود