عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

اشتراک

باسمه تعالی

) فرم اشتراک فصلنامه پژوهش­های منطقه­ای ( 

علاقه­ مندان به اشتراک می­توانند فرم زیر را تکمیل نموده و به همراه پست الکترونیک و یا صندوق پستی به دفتر نشریه ارسال نمایند. 

نام و نام خانوادگی: ....................................................... میزان تحصیلات: ................................. رشته تحصیلی: .................................................. تلفن ثابت: ................................. تلفن همراه: ............................................ پست الکترونیک: ................................................... شماره حواله بانکی: ....................................................................... متقاضی شماره­های ................................ به تعداد ................ می­باشم.

آدرس کامل پستی: ............................................................................................................................. کد پستی: ....................................... 

ملاحظات:

1.لطفا فرم اشتراک را خوانا و دقیق تکمیل نموده و کد پستی را حتماً قید فرمایید.

2.هزینه اشتراک هر شماره 30000 ریال می­باشد.

3.اساتید، طلاب و دانشجویان با ارسال تصویر کارت شناسایی می­توانند از 20% تخفیف استفاده نمایند.

4.در صورت تغییر نشانی و یا عدم دریافت فصلنامه، مراتب را به دفتر نشریه اعلام فرمایید.