اخبار و اعلانات

 

راهنمای ثبت شناسه Researcher ID
1399-11-28

قابل توجه اساتید فرهیخته و همکاران محترم

جهت ارتقاء اعتبار و افزایش ضریب رؤیت پذیری و همچنین افزایش استناددهی به مقالات و شناخت هرچه بهتر محققان و نویسندگان نشریات نسبت به ثبت شناسه Researcher ID و درج آن در بانک ها و نمایه های وبگاه نشریه مربوطه اقدام نمایید.

از جمله مزایای استفاده از این سرویس می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 مدیریت و به اشتراک گذاری اطلاعات علمی محققین
 شناسایی نویسندگان بر اساس میزان استنادات
 شناسایی زمینه موضوعی تخصصی نویسنده
 مشخص شدن محل جغرافیایی
 اندازه گیری H-INDEX افراد

جهت دریافت فایل راهنمای استفاده از این سرویس اینجا کلیک نمایید