اخبار و اعلانات

 

لینک ثبت نام جهت نمایه سازی نشریات در linkedin و journals.indexcopernicus
1399-12-02

قابل توجه اساتید فرهیخته و همکاران محترم

جهت ارتقاء اعتبار و افزایش ضریب رؤیت پذیری و همچنین افزایش استناددهی به مقالات نشریات خود لینک ثبت نام جهت نمایه سازی نشریات در linkedin و journals.indexcopernicus در ذیل قرار داده شده است.

 

لینک ثبت نام در linkedin

لینک ثبت نام در journals.indexcopernicus