اخبار و اعلانات

 

ابلاغیه وزارت علوم در خصوص نشریات یغماگر
1400-02-25

یکی از محورهای مورد توجه وزارت علوم واکاوی ابعاد و آسیب های ناشی از گسترش نشریات یغماگر است.

نشریات یغماگر (Predatory Journals) با تصاحب بخشی از گرنتهای پژوهشی از طریق دریافت هزینه بررسی و چاپ مقاله بدون انجام روند استاندارد و علمی دقیق داوری و در نتیجه آلوده کردن منابع علمی به گزارشهای غیردقیق، به روند توسعه علم آسیب وارد میکنند.

در لینک ذیل ابلاغیه وزارت علوم جهت بهره برداری و دقت بیشتر نشریات المصطفی در به کارگیری اساتید داور دارای صلاحیت و همچنین انجام داوری و ثبت نظرات داوری در سامانه وبگاه نشریه تقدیم حضور می گردد.

((ابلاغیه وزارت علوم در خصوص نشریات یغماگر))

مدیریت نشریات المصطفی مدتی است برنامه ساماندهی به داوری و ارزیابی مقالات نشریات علمی المصطفی را در دستور کار دارد که انشاءالله به زودی اعلام می گردد.