اخبار و اعلانات

 

آیین نامه تعیین میزان هزینه پردازش مقالات در نشریات
1400-02-25

قابل توجه کلسه اساتید و پژوهشگران محترم اخیرا "آیین نامه تعیین میزان هزینه پردازش مقالات در نشریات" توسط وزارت علوم ابلاغ شده است.
مدیریت نشریات سازمان مرکزی طی مذاکره ای مفصل با رئیس محترم گروه نشریات وزارت علوم، اشکالات موجود در این آیین نامه را به ایشان اعلام و بازنگری و مسکوت ماندن این آیین نامه و یا تدوین دستورالعمل اجرایی متناسب با واقعیت موجود در نشریات علمی در ایران را پیشنهاد نمود.